Isak

17.02.2020

06.10.19 kom Isak til verden. 3690 gram og 50 cm, på Kalnes Sykehus, Østfold. Foreldre Ole Henrik Larsen og Pia Therese Repål. Besta og besten helsar.