Ole Melheim Myklebust

06.01.2020

Strikjen Ole kom til verda ved Førde sentralsjukehus 10.12.2019, 3420 gram og 49 cm. Stolte foreldre er Marita Melheim og Aksel Myklebust.