Jonatan

18.02.2019

Den 11.01. 2019 kom Jonatan til verden på Ullevål sykehus, og vi er veldig stolte foreldre. Malin Englund og Thomas Eriksen.