Mia Midthjell

13.09.2018

11.august kom Mia til verden på Ålesund sjukehus, 3270g og 50cm. Agnes, Kasper og Håkon er stolte storesysken. Marie Rindal og Per Erik Midthjell