Monica Granli og Daniel Lotsberg

Vi gifta oss i Archikatedral Oliwska, Gdansk 30.07.22. Takk for varme helsingar til vår største dag.

Publiseringsdato 13.12.2022
Nygifte