Kiljan

Vi fekk ein gut den 3. november 2022. Michela Carboni og André Halsteinslid Martin.

Publiseringsdato 22.11.2022
Nyfødd