Lars Leite

07.01.2022

Storfisker og villmarking Lars Leite. Et stort til lykke med din 50 års fødselsdag. Vi gleder oss til vi sees igjen og nye ture sammen. Bjørnekrammer fra dine danske venner fra syd.
Jubilantar