Martha Elise Helgesen og Jetmund Sundnes

11.08.2021

Selje kyrkje 14.08.2021 kl. 12.00.
Vi giftar oss